O Akademii

Klub Sportowy posiada aktualną
LICENCJĘ SPORTOWĄ Nr PZKol./4/2017
uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym,
wydaną przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego.

 

Klub powstał jesienią 2011 r. W kategoriach juniorskich zawodnicy klubu zdobywali tytuły Mistrza Polski oraz zajmowali czołowe lokaty w mistrzostwach świata i mistrzostwach europy.
Celem działalności klubu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży kolarstwa we wszystkich jego odmianach oraz zapewnienie prawidłowego procesu szkolenia.
Z klubem na stałe współpracują nie tylko wybitni zawodowi kolarze, którzy zakończyli już karierę sportową, ale również trenerzy, pedagodzy i instruktorzy posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Ponadto wszystkie osoby zaangażowane w pracę na rzecz klubu łączy jedna pasja – kolarstwo.
Powstanie Akademii Kolarskiej to kolejny etap w przyjętej przez klub strategii rozwoju. Głównym zadaniem Akademii jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez stosowanie nowoczesnych metod treningowych opartych o najlepsze światowe wzorce. Treningi ogólnorozwojowe i specjalistyczne kolarskie są precyzyjnie określone dla poszczególnych grup wiekowych.
Nieodłącznym elementem całego projektu szkoleniowego jest stała opieka medyczna – lekarze medycyny sportowej, dietetycy, fizjolodzy i fizjoterapeuci. Ambicją Akademii jest jej stały rozwój i współpraca z wiodącymi ośrodkami szkoleniowymi w kraju i za granicą oraz zawodowymi grupami kolarskimi.

"Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień"

− Robert Collier

"Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać"

− Michael Jordan

"Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem"

− Stefan Żeromski