Imię i nazwisko (wymagane)

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego (wymagane)

Rok urodzenia (wymagane)

Nazwa szkoły (wymagane)

Rodzaj szkoły: (wymagane)

Klasa: (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Informacje dodatkowe

Osoba polecająca

NABÓR OTWARTY
do Akademii Kolarskiej SEVEN

Zapraszamy dziewczęta i chłopców

uczniów szkół podstawowych klas I – III
uczniów szkół podstawowych klas IV – VI
uczniów szkól gimnazjalnych klasy I – III
Informacje dotyczące treningów
tel. 790 205 777
office@pro-cyclingacademy.com

Z A P R A S Z A M Y

"Sukces to suma niewielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na dzień"

− Robert Collier

"Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać"

− Michael Jordan

"Kopiuj mistrzów, dopóki sam nie zostaniesz mistrzem"

− Stefan Żeromski